سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا آراستی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت صنعتی و سیستم دانشگاه صنعتی شریف – و معاون

چکیده:

تحول فن آوری (Technological change) در یک بنگاه اقتصادی فرایندی پیچیده ، زمان بر و در عین حال مستلزم سرمایه گذاری های قابل توجه است. این فرایند نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.
شناسایی فن آوری های مهم به عنوان اولویت های سرمایه گذاری، یکی از قدم های اساسی این فرایند به شمار می رود. مقاله حاضر ضرورت تعیین اولویت های سرمایه گذاری را با توجه به اهداف استراتژیک بنگاه ، مورد بحث قرار داده است و بدین منظور ، یک رویکرد آنالیتیک (Analytical Approach) ارایه میدهد.