سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا زاهدی – مرکز تحقیقات شبیه سازی و هوش مصنوعی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی
علیرضا کریمی – مرکز تحقیقات شبیه سازی و هوش مصنوعی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی

چکیده:

توسعه پایدار انرژی در گرو رشد متناسب استفاده از منابع تجدید پذیر و غیر تجدیدپذیر انرژی بر اساس پتانسیلها و مزیت های نسبی هر منطقه میباشد . در این کار سعی شده است اولویتهای منابع انرژی در ایران تعیین شود . در این راستا با بررسی روشهای مقایسه و ارزیابی موارد مطرح انرژی از بین روشهای رایزمن ، فولر و تحلیل سلسله مراتبی روش تحلیل سلسله مراتبی انتخاب شده که با تعیین معیارهای موثر و وزن دهی معیارها توسط کارشناسان انرژی خورشیدی به عنوان اولین اولویت منبع انرژی در ایران پیشنهاد می شود .