سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه محسنی – کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هرند
زهرا نصراللهی – دکتری اقتصاد، هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد
مهدی زاهدی کیوان – کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه کمبود منابع و امکانات تولید و از سویی افزایش روز افزون تقاضا، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را بر آن داشته تا به مسئله تخصیص بهینه منابع توجه بیشتری داشته باشند، این موضوع بخصوص در بخش کشاورزی به دلیل کمبود منابع و امکانات ووجود شرایط ریسک و عدم قطعیت ذاتی این بخش دارای اهمیت بیشتری می باشد. این پژوهش قصد دارد تا با توجه به شاخص های مهم و اساسی در تصمیم گیری های زراعی و با بهره گیری از داده ها و آمار سال های قبل، مناسب ترین استان های کشور را برای سرمایه گذاری در کشت محصولات زراعی استراتژیک تعیین نماید. روش های مورد استفاده در این پژوهش تاپسیس ۱ و تاپسیس بازه ایی ۲ می باشد. مزیت اصلی این پژوهش نسبت به سایر مطالعات انجام شده در این زمینه در بحث استفاده از منطق بازه ایی ۳ در رتبه بندی و تعیین اولویت کشت محصولات زراعی استراتژیک به منظور وارد کردن شرایط ریسک و عدم قطعیت موجود در بخش کشاورزی و نوسانات شاخص ها می باشد. دوره زمانی استفاده شده در این تحقیق ۱۰ ساله و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ است. نتایج نشان می دهد که استان های خوزستان، مازندران، فارس، گیلان، گلستان، اردبیل، آذربایجان غربی و همدان به ترتیب رتبه های اول تا هشتم را در اولویت سرمایه گذاری در بخش زراعت کشور دارا هستند. همچنین الگوی فعلی سرمایه گذاری در بخش زراعت استان های کشور با حالت بهینه فاصله زیادی دارد.