سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دکتر بهروز زارعی – استادیار دانشکده تهران
دکترعلی کرمانشاه – استادیار دانشگاه شریف
فلورا امانتی – کارشناس شرکت مخابرات کردستان

چکیده:

بهبود ساختار مخابرات و افزایش خدمات مخابراتی به نوبه خود عامل مهمی در توسعه اقتصادی هر کشور می باشد. به همین دلیل در سال های اخیر تغییرات اعجاب آوری در بخش مخابرات اغلب کشورهای جهان روی داده است.تنوع در انواع سرویس ها و سیستم ها و افزایش تعدا مشترکین و دارندگان انواع سرویس های مخابراتی از یک طرف و سیاست دولت مبنی بر خصوصی سازی بخش هایی از مخابرات و نگرش جدید دولت بر شرکته های دولتی از طرف دیگر به شکلی است که دیگر ساختار موجود آنگونه که لازم است جوابگو نمی باشد. لذا اهمیت نگرش فرایندی و پیاده سازی این نگرش در شرکت مخابرات شناسایی فرایندهای اصلی و بهبود و مهندسی مجدد این فرایندها بیش از پیش احساس می شود. در این مقاله به این مهم پرداخته شده و ضمن شناساییی فرایندهای اصلی طبق الگو APQC با ساتفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فرایندهای دارای اولویت برای پیاده سازی مهندسی مجدد تعیین می گردد.