سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

کریم آذر بایجانی – دانشیار، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان
نعمت ا… اکبری – دانشیار ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
محمد ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در همه کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، دولتها مجبور به اتخاذ سیاست های مناسب، جهت تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش های مختلف اقتصادی می باشند. بدون شک برای یک کشور در حال توسعه ، توسعه اقتصادی خوب، همان توسعه متوازن مناطق، خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدنی هستند. بدیهی است که تعیین در جه الویت ومزیت هر یک از بخش های مختلف، قدم اول ولازم به منظور تخصیص بهبنه منابع و امکانات میباشد. امروزه افزایش توان تولیدی نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. محدودیت منابع مالی جهت سرمایه گذاری، یا بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و صنعتی نیاز به برنامه ریزی و اولویت سرمایه گذاری را اجتناب ناپذیر می سازد.