سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی طاهری – پژوهشگر پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت،
مسعود صامت – پژوهشگر مرکز اید هپردازان جوان، پژوهشگاه صنعت نفت
سیدسالومه عظیمی پورمیبد – پژوهشگر مرکز اید هپردازان جوان، پژوهشگاه صنعت نفت
محمد سلیمانی – رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی حفاری

چکیده:

یکی از ترین اولویت های تحقیقاتی کشو ر ما در چند سال گذشته بررسی امکان استفاده از نانوفناوری در زمینه های گوناگون بود هاست. در این مقاله با توجه به این موضوع به بررسی تحقیقات انجا مگرفته در زمینه استفاده از فناوری نانو در بخ شهای گوناگون صنایع حفاری در دنیا پرداخته شد.