سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره شعبانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه
حبیب شهبازی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در دستیابی به اهداف افق چشم انداز بیست ساله ایران، در این مطالعه، نهاده آب که مهمترین نهاده در تولیدات کشاورزی به شمار میآید، مورد بررسی قرار گرفته است . به این منظور با به کار گیری داده های این پژوهش که از طریق پرسشنامه تکمیل شده است، تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته برای محصولات گندم، جو، چغندر قند وپنبه در استان خراسان جنوبی که مهمترین عامل محدود کننده تولیدات کشاورزی در این منطقه، نهاده آب به شمار میرود، برآورد گردیده، سپس اقدام به برآورد قیمت سایه ای آب شده است . نتایج نشان می دهد که یشترین ارزش تولیدات کرانه ای نهاده آب در این منطقه متعلق به پنبه و کمترین آن مربوط به گندم می باشد . از طرفی دیگر کشت گندم و جو در این استان در منطقه غیر اقتصادی تولید قرار گرفته است ( به واسطه دارا بودن تولید کرانه ای منفی نهاده آب ) که این نشان دهنده این امر است که از نهاده آب در تولید این دو محصول بیشتر از حد بهینه مصرف میگردد . بیشترین تولید کرانه ای آب متعلق به محصول چغندر قند است که این امر نشان دهنده آن است که با وجود این که چغندر قند گیاهی است که احتیاج به آب زیادی در پروسه تولید دارد، اما آبیاری این محصول به صورت بهینه و کارا صورت میگیرد