سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا کریمی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم
منصور سلطانیه – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکتیویته و ضریب اکتیویته اجزاء سیستم دوتایی Al-Mg مذاب محتوی ۰/۰۷ تا ۱۲/۱ درصد اتمی منیزیم با استفاده از اندازه گیری نیروی محرکه الکتریکی یک سلول الکتروشیمیایی غلظتی منیزیم (Mg (l)∣MgCl2-CaCl2 (eutectic melt,l)∣Mg (in Al,l) در محدوده ۹۷۳ الی ۱۰۷۳ k، تعیین شد. برای این آلیاژها که در صنعت بسیار مورد استفاده هستند اطلاعات ترمودینامیکی بسیار متناقضی در مراجع موجود است. مطالعه حاضر نشان داد که در این آلیاژها منیزیم انحراف منفی از رفتار محلول های ایده آل از خود نشان می دهد. آلیاژهای محتوی تقریبا تا ۶ درصد اتمی منیزیم از قانون هنری تبعیت کرده و ضریب هنری منیزیم در دماهای ۹۷۳، ۱۰۲۳ و ۱۰۷۳ k به ترتیب برابر با ۰/۴۷، ۰/۵۲، و ۰/۵۳محاسبه شد. مقادیر ضریب تاثیر درجه یک واگنر منیزیم بر منیزیم در مذاب آلومینیوم در محلول های رقیق در دماهای ۹۷۳، ۱۰۲۳ و ۱۰۷۳ k به ترتیب برابر با ۰/۲۵، ۰/۲۶ و ۰/۲۲ محاسبه شد.