سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد هادی جلیلی –
امیر خاکپور –

چکیده:

یکی از مهمترین منابع آبی جهان، دریاهای آزاد و اقیانوس ها می باشند. با وجود قوانین سختگیرانه جهت تخلیه انواع آلاینده ها به دریاها و اقیانوس ها، متأسفانه روز به روز شاهد آلوده تر شدن آنها هستیم. خلیج فارس از جمله منابع آلوده به آلاینده های صنعتی، نفتی و … می باشند. در این میان جزیره خارگ به علت دارا بودن زیستگاههای متعدد و مسکونی بودن آن و همچنین تجمع گسترده صنایع در آن حائز اهمیت ویژه ای است و لزوم بررسی آلاینده های صنعتی آن واضح و آشکار می باشد. عمده فعالیت های صنعتی این جزیره به صنایع نفتی و پتروشیمی مربوط است. صنایع آلوده کننده جزیره خارگ عبارتند از مجتمع پتروشیمی خارگ، شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی خارگ و شرکت نفت فلات قاره خارگ. در این پروژهفلزات سنگین سرب، کادمیوم، وانادیوم و جیوه مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً با مقایسه نتایج بدست آمده با استانداردهای مختلف، درصد آلایندگی هر یک از صنایع جزیره خارگ مشخص شده است. بدین منظور ۶ ایستگاه در مناطق حساس انتخاب شد و نمونه برداری ها در دهه سوم تیرماه ۱۳۸۵ لغایت نیمه مردادماه در سه مرحله و به فاصله زمانی سه هفته انجام شده است. متوسط میزان کادمیوم و سرب در ایستگاه ۲ به ترتیب ۴۷/۷۳ و ۳۰۵/۲۵، در ایستگاه ۳ به ترتیب ۰/۰۳ و ناچیز، در ایستگاه ۴ به ترتیب ۳/۸۵ و ۳۸/۶۲ و در ایستگاه ۶ به ترتیب ۲۵/۷۰ وg/litµ ۲۳۲/۶۶ بود. متوسط غلظت وانادیوم در تمام ایستگاه ها ناچیز و غلظت جیوه نیز در همه موارد نمونه برداری از دقت دستگاه (mg/lit 0/1) کمتر بود. ایستگاه های ۱ و ۵ در زمان نمونه برداری فاقد دبی بودند. بیشترین سهم آلودگی دریا در محدود جزیره خارگ مربوط به فلزات سنگین کادمیوم و سرب در ایستگاه شماره ۲ یعنی سکوهای نفتی و کارخانه درود ۱، به ترتیب به میزان ۸۱/۱ و ۷۵/۲ % می باشد.