سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید باقرزاده – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی حیدری – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرید رضابیگلری – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مسعود میرسعیدی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله فرآیند کشش قطعه سقف خودروی ۲۰۶ با مقدار بهینه نیروی ورقگیری بررسی می شود. در صورت تغییر در کویل ورقهای جدید مورد استفاده برای این قطعه، تغییراتی در خواص مکانیکی و شکل پذیری قطعه نهایی دیده شده است. همچنین استفاده از تنظیمات پرس قبلی در مورد ورقهای جدید، عیوبی همچون پارگی و چین خوردگی در قطعه کشیده شده را منجر می شود. استفاده از نیروی ورقگیری بهینه یکی از پارامترهای تنظیمی برای از بین بردن این عامل است. لذا در این مقاله محدوده ایمن نیروی ورقگیری برای شرایط اصطکاکی مختلف با روش المان محدود تعیین می شود.