سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام ادهمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده فنی

چکیده:

امروزه با پیشرفت علوم انفورماتیک و استفاده از رو شهای عددی، حل مسائل مهندسی پیچیده از جمله تحلیل پایداری شیب خاکریزها به عنوان یکی از مسائل پیچیدة مهندسی عمران به طور اعم و مهندسی ژئوتکنیک به طور اخص ممکن گردیده است. از مه مترین مسائل در این زمینه تعیین میزان پایداری شیب خاکریز م یباشد. مسئلة حاضر بخصوص در مناطقی که ساز ههای با اهمیت بالا از قبیل نیروگاه و سد وجود دارد بسیار حیاتی بوده و باید وضعیت زمین شناسی و ژئوتکنیکی این محلها به خوبی بررسی و در صورت وجود پتانسیل خرابی، بررس یهای دقیق همراه با تحلیل پایداری بر اساس پارامترهای ژئوتکنیکی محل شیب انجام گیرد. دراین مقاله روشی ارائه شده است که در آن میزان پایداری مناطق مختلف یک خاکریز توسط یک تابع که آن را تابع پتانسیل گسیختگی نامید هایم مورد سنجش قرار می گیرد. همچنین بررسی این پدیده در مرحلة ساخت و بهره برداری سدهای خاکی دارای اهمیت میباشد..