سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ایرانلو – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسن زینالی خانقاه – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بمنظور تعیین بهترین شاخص مقاوم به خشکی در سویا ۱۵ رقم تجارتی از سه گروه مختلف رسیدگی در قالب طرح بلوک های متعادل گروهی با چهار تکرار در دو محیط تنش و بدون تنش در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند.