سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد عباسی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فنّاو

چکیده:

با افزایش رقابت و محدودیت منابع، دستیابی به اطلاعات کافی و دقیق در مورد کارایی و اثربخشی پروژه های تحقیقاتی ضروری گردیده است .
در این پژوهش از طریق مطالعه میدانی با بکارگیری تکنیکDEA، عملکرد تکنولوژیکپروژه تحقیقاتی کاربردی ۵۲گروه های تحقیقاتی مهندسی مکانیک یکی از مراکز تحقیقاتی دولتی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج مدلسازی DEA در تعیین عملکرد تکنولوژیک پروژه های تحقیقاتی می تواند برای تصمیم گیران اطلاعات مناسبی را جهت تعریف خط مشی های توسعه فنّاوری فراهم سازد .