سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نگار حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در طراحی سازه های بزرگ و حساس نظیر سدها، بررسی و مطالعه ی اثر زلزله بر روی آنها می ابشد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعیبه ارائه ی اطلاعات پایه ی مورد نیاز در روش های مختلف بررسی اثر وقوع زلزله بر سدهای خاکی شده است. در این راستا نخست بیشینه شتاب ناشی از زلزله در ساختگاه سد با توجه به اطلاعات موجود از وضعیت لرزه خیزی منطقه مورد بحث قرار گرفته است. سپس روش تحلیل شبه استاتیکی ، به عنوان یکی از روش های تحلیل پایداری سدها، انتخاب گردیده و تشریح شده است.