سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم نکاحی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهاب فرخی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مسائلی که در سیستمهای قدرت بسیار به آن پرداخته می شود و از پیچیدگیهای فراوانی برخوردار است، کلید زنی و بررسی حالات گذرای ناشی از آن می باشد . در ترانسفورماتورها، پس از وصل کلید و اتصال به شبکه، در لحظات اولیه جریان بسیار زیادی از شبکه کشیده می شود . این جریان که " جریان هجومی " نام دارد، به دلیل اینکه ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاههای حفاظتی شود، شایسته توجه و بررسی است . در این مقاله کلیدزنی سیم پیچ ترانسفورماتور و شار پسماند موجود در آن بصورت متغیرهای تصادفی با توزیع خاص در نظر گرفته می شوند . سپس به کمک شبیه سازی مونت کارلو، تاثیر این دو متغیر تصادفی در رفتار آماری جریان هجومی بررسی شده است . اهمیت موضوع ارائه شده در این مقاله ارائه روشی است که به کمک آن می توان جریان هجومی را بعنوان یک متغیر تصادفی مدل کرد و در مطالعات جامع آماری از آن استفاده نمود .