سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن بنجخی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران
محمدتقی توسلی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران
ارشمید نهال – دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران

چکیده:

وقتی نوری همدوس از تیغه ای شفاف که یک سطح آن ناصاف است عبور می کند، دامنه آن کاهش می یابد . کاهش دامنه به میزان ناصافی سطح و زاویـه فـرود بستگی دارد . در صورتی که دامنه نور عبوری بر حسب زاویه فرود تعیین شود تابع توزیع ارتفاع در سطح ناصاف قابل تعیین است . در این مقاله با عبور دادن نـور همدوس از دو طرف مرز خطی میان سطح صاف و ناصاف و اندازه گیری توزیع شدت در نقش پراش فرنل حاصل در زاویه های فرود مختلف، تابع توزیع ارتفاع در سطح ناصاف تعیین می شود .