سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خداکرم غریبی – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
سعید حسنی صدرآبادی – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
محمد جوانشیر – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
الهام حسنی صدرآبادی – دانشکده ریاضی، دانشگاه یزد

چکیده:

تابع شکست، بیانگر توزیع دانه بندی ناشی از خردایش ماده موجود در محدوده ابعادی خاص در اثر فقط یک ضربه است . تابع انتخاب یا ثابت نرخ شکست ( ثابت نرخ خردایش )، بیانگر روند ناپدید شدن ماده معدنی از یک محدوده ابعادی خاص در اثر خردایش است . با استفاده از تابع شکست و تابع انتخاب می توان بدون تغییر در مسیرهای خردایش جهت آزمایشات تجربی، تجهیزات و ابعاد تجهیزات مورد نیاز جهت بهبود کیفیت خردایش را مشخص نمو د . حتی با داشتن این توابع می توان خطوط خردایش مربوط به هر ماده معدنی را جهت فرآوری آن ماده با توجه به فرآیندی که روی آن ماده انجام می پذیرد را طراحی کر د . با استفاده از این توابع می توان پارامترهایی مانند قطر میله های آسیای میل های را انتخاب یا بهبود بخشید در این تحقیق، تابع شکست و تابع انتخاب کانسنگ فسفات اسفوردی در آسیای میله ای توسط نرم افزارBFDS محاسبه شد . زمان مناسب برای انجام تنها یک بار شکست ذرات نیز به دست آمد که ماکزیمم مقدار آن ۶۰ ثانیه می باشد . ماکزیمم میزان تابع انتخاب حاصل در این آزمایش S-1 0,073759 محاسبه گردید که مربوط به فراکسیون ابعادی (-۲۰۰۰+۱۱۹۰) میکرون می باشد که بهترین ابعاد برای انجام عمل خردایش است