سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینت سادات میرزایی – کارشناس استخراج معدن
اکبر فرزانگان – استادیار دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی ، گروه معدن

چکیده:

درکارخانه های فرآوری مواد معدنی، بیشترین هزینه در مدارهای آسیا کنی صرف میشود . به همین دلیل عدم شناخت کافی از عوامل موثر در فرآیند آسیاکنی می تواند منجر به طراحی نامناسب
مدارهای مربوطه و عملکرد غیر بهینه آنها در مرحله بهره برداری گردد . بنابراین داشتن اطلاعاتی کامل از نوع ماده معدنی خرد شونده کمک زیادی در مرحله طراحی و عملیات می نماید . با استفاده از تابع شکست کانسنگ، می توان رفتار آن را هنگام خردایش پیش بینی کرده و بر اساس آن مدارهای آسیا کنی را طراحی بهینه کرد و یا عملکرد آنها را هنگام بهره برداری بهبود بخشید . در این مقاله نتایج حاصل از پروژه ای که هدف آن بررسی چگونگی خردایش کانسنگ باریت دره کاشان بوده است ارایه می گردد . تابع توزیع شکست نمونه های باریت موجود در کارخانه فرآوری درین کاشان با استفاده از امکانات آزمایشگاه کانه آرایی گروه معدن دانشگاه کاشان تعیین گردید . برای این منظور، ابتدا نمونه ها در سنگ شکن فکی و آسیای گلوله ای آزمایشگاهی خرد شده و نمونه های تک اندازه شده برای انجام آزمایش های تعیین تابع شکست تهیه شدند . سپس، تابع شکست بر اساس داده های خام حاصل از خردایش و با کمک نرم افزار BFDS تعیین گردید . همچنین برای تعبیر و تفسیر تابع شکست به دست آمده و تعیین ارتباط آن با ترکیب کانی شناسی کانسنگ، بخشی از نمونه ها توسط آزمایشگاه پراش پرتو ایکس ) )XRD گروه معدن دانشگاه کاشان تجزیه و هویت فازهای بلوری موجود در آنان مشخص گردید . بر اساس آزمایش های مختلف انجام گرفته در این پروژه، نحوه شکست کانسنگ باریت دُرّه به طور تفصیلی بررسی گردید که در بهینه سازی خردایش استفاده می گردد .