سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن ابراهیمی کولانی – مرکز تحقیقات کشاورزی همدان

چکیده:

کوتاه بودن طول دوره رشد در مناطق سردسیری عامل مهمی در عدم دستیابی به حداکثر محصول چغندرقند است. به منظور مطالعه میزان حدود کنندگی این عامل در پایان فصل رشد و امکان کاهش میزان این محدودیت شش تاریخ برداشتس سه رقم بذر چغندر بررسی شد. این طرح به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکبتاتان همدان اجرا گردید.