سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا داودی – استادیاردانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امین مصطفویان – مربی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
میثم قاسمی نقیب دهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

رفتار اتصالات در پاسخ شبکه های دولایه ساخته شده از اتصالMERO تاثیر چشمگیری دارد. برای تعیین رابطه نیرو- تغییرمکان، یک اتصال از این نوع، تحت آزمایش کشش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که رفتار اتصال از اوایل بارگذاری تا لحظه گسیختگی بصورت غیرخطی می باشد. رابطه نیرو- تغییرمکان بدست آمده برای اتصال در تحلیل غیرخطی یک شبکه دولایه که پاسخ تجربی آن در دست بود، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که پاسخهای بدست آمده از تحلیل غیرخطی با در نظر گرفتن اثر اتصال، تخمین بسیار بهتری از پاسخ واقعی سازه را در مقایسه با تحلیل متعارف آن بدست می دهد.