سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد فرشچی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه شریف
حبیب اله مهرجو – دانشجو دکتری مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسام الدین فاتحی – دانشجو فوق لیسانس هوافضا دانشگاه شریف

چکیده:

موتورهای سوخت مایع گاهی با پدیده ناپایداری احتراق و نوسانات شدید فشار محفظه بهمراه نوسانات شعله خروجی نازل، کنده شدن انژکتورها، و در نهایت انهدام موتور روبرو می شوند که بصورت نا گهانی در حین کار رخ می دهد . برای بررسی پدیده ناپایداری احتراق فرکانس بالا،که در نتیجه تاثیر متقا بل بین فرآیند احتراق و آکوستیک محفظه احتراق بوجود می آید ، بدست آوردن مشخصات آکوستیکی محفظه احتراق ضروری می باشد. در مقاله حاضر با استفاده از یک روش تجربی مشخصات آکوستیکی یک محفظه احتراق بدست آمده است . در ابتدا یک آزمایشگاه صوتی مجهز به یک اتاق آکوستیکی(Hemi-anechoic)وتجهیزات تولید وثبت صوت با قابلیتحرکت در فضای سه بعدی داخلی محفظه احتراق طراحی و ساخته شده است . پس از تائید توان جذب صوت اتاق و عملکرد تجهیزات مربوطه، مشخصات آکوستیکی چندین لوله استوانه ای با شرایط مرزی مختلف تعیین و با نتایجتحلیلی مقایسه شده است . نرم افزار ANSYS بعلت امکان تحلیل عددی هندسه های سه بعدی و پیچیده ،بعنوانابزارتحلیل عددی برای بدست آوردن مد های آکوستیکی یک محفظه احتراق نمونه انتخاب گردیده و نتایج آن با نتایج تجربی و تحلیلی مقایسه شده است . نتایج تجربی حاصل بهمراه نتایج تحلیلی وع ددی امکان فهم و بررسی پدیدهای آکوستیکی درون محفظه های سه بعدی و تاثیرات شرایط مرزی مختلف را فراهم کرده و توجیه بعضی پدیده های آکوستیکی مشاهده شده را ممکن ساخته است.