سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس عباسی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
اسماعیل محمودی نمرور – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
محمدرضا شاه نظری – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

چیلر های تراکمی با کندانسور و اواپراتور آبی که به عنوان یکی از مهمترین اجزاء فرآیند های تهویة مطبوع در بسیاری از ساختمان ها استفاده می شود، در زمرة مصرف کنندگان عمدة انرژی الکتریکی می باشند . مصرف برق توسط چیلر ها به ویژه در بعد از ظهر های گرم تابستان باع ث افزایش مصرف انرژی الکتریکی و ایجاد دخالت اوج مصرف در آن ساعات می شود . بنابراین
نیاز به بهینه کردن عملکرد و افزایش بازدهی، در چیلر ها از اهمیت بسزائی برخوردار است . در مقاله حاضر سیکل ساده تبرید چیلر تراکمی آبی شبیه سازی ریاضی و با استفاده از نرم افزار دل ف (Delphi) برای کاربر محاسبة ضریب عملکرد و مصرف انرژی الکتریکی امکان پذیر شده است . شاخص مصرف انرژی چیلر ها برحسب کیلو وات در هرتن (kw/ton) در محدودة ۲۰ تا ۶۰ تن بدست آمده از برنامه مدلسازی با آزمایشگاه های انجام شده در آزمایشگاه استاندارد یکی از شرکت های تول یدی در کشور مقایسه گردیده است . نتایج نشان می دهند که چیلر های ساخت داخل برای کاهش مصرف انرژی و رسیدن به معیار مناسب شاخص مصرف انرژی نیاز به بهینه سازی دارند .