سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم السادات موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد نفت گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

در این مقاله، تراوایی سازند دالان در میدان پارس جنوبی ، با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural, Network) ANN پیش بینی شده است. برای این منظور، از داده های لاگ و مغزه سه چاه در این میدان استفاده شده است. در این مطالعه از یک شبکه پس انتشار چهار لایه ای برای پیش بینی تراوایی، استفاده شده است. تعداد نرون های موجود در لایه های پنهانی، به وسیله ی آزمون و خطا تعیین شد. ورودی های این شبکه، شامل لاگ های گاما، مقاومت عمیق و متوسط، نوترون، چگالی، سونیک، مقاومت صوتی و تخلخل مغزه بود. نتایج حاصل از این شبکه ، با داده های تراوایی مغزه موجود، مطابقت بسیار خوبی را نشان می دهند. این روش، می تواند برای دیگر میدان ها برای تخمین تراوایی به خوبی به کار برده شود.