سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ماشااله تسلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
بهمن بهلولی – دکتری زمین شناسی مهندسی
عزت اله کاظمزاده – دانشجوی دکتری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا کمالی – دکتری ژئوشیمی

چکیده:

تراوایی یکی ازمهمترین پارامترهای توده سنگ است که تعیین آن نیاز به دقت زیادی دارد دراین مطالعه با استفاده از شاخص منطقه جریانی توده سنگ به واحدهای جریان هیدرولیکی مختلف تقسیم شده و سپس در هرواحد جریان هیدرولیکی مقدار تراوایی با استفاده ز تخلخل موثر پیش بینی می شود. سپس با استفاده از سیستم شبکه تطبیقی استنتاج فازی مقدار شاخص منطقه جریانی در چاههای فاقد مغزه محاسبه شده و روابط مربوط به واحدهای جریان هیدرولیکی به چاههای فاقد مغزه تعمیم داده می شود بدین ترتیب پیش بینی تراوایی از روی تخلخل موثر امکان پذیر می شود این روش دارای دقت بسیار خوبی است و میزان هزینه های تعیین تراوایی را به مقدار زیادی کاهش می دهد.