سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا یوسفیان –
سیدمحمدباقر نبوی –
بهروز بهروزی راد –

چکیده:

تالاب شادگان به عنوان یک تالاب دائمی آب شور، لب شور و شیرین برای حفاظت نسل پرندگان بومی و مهاجر،بسیار اهمیت دارد . این تالاب به عنوان مکان نوشیدن آب،منبع تغذیه ،پناهگاه وزیستگاه جوجه آور پرندگان بومی و مهاجر بوده و از طرف دیگر به عنوان استراحتگاه موقت پرندگان مهاجر عبوری به شمار می رود و بدون آن حیات پرندگان به مخاطره می افتد .
به منظور مطالعه تنوع گونه ای پرندگان آبزی این تالاب بین المللی و محاسبه تراکم و شاخصهای تنوع، مشاهدات و ثبت اطلاعات پرندگان آبزی در ۷ ایستگاه تعیین شده به صورت دو بار در ماه از تاریخ ۱۱۳۷۹/۶/۱۵ الی ۱۳۸۰/۹/۱۵صورت گرفت . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که خانواده کاکائیها دارای بیشترین فراوانی با ۱۱ گونه و خانواده باکلان دارای کمترین فراوانی با ۱ گونه بودند .
در بین فصول مختلف سال، زمستان ۱۳۷۹ دارای بیشترین فراوانی (% ۴۶) وتنوع شانون (H′=۲/۴۱) پرندگان آبزی و پائیز ۱۳۸۰ دارای کمترین فراوانی (% ۳) و تنوع شانون ( H′=۰/۳) پرنده درتالاب بود .