سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نورا برزکار – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
گیلان عطاران – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محمد طاهری – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:
کلاژن از دیواره بدن خیار دریایی گونه horrens Stichopus استخراج شد و ترکیبات و نوع آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. حدود ٧۲ % دیواره بدن خیار دریایی شامل الیاف کلاژن است. از آزمون سدیم دو دسیل سولفات پلی آکریل آمید ژل الکتروفورز SDS-PAGE جهت تعیین ترکیبات کلاژن استخراجی از دیواره بدن خیار دریایی استفاده شده است. الگوی SDS-PAGE نشان داد که کلاژن استخراج شده از دیواره بدن خیار دریایی از نوع I بود و یک زنجیره ۱ با وزن مولکولی تقریبی ۱۰۵ کیلو دالتون و یک زنجیره βبا وزن مولکولی بیش از ۰۵۲ کیلو دالتون است