سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود غلام سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
علی حقیقی اصلی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
رامین کریم زاده – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

چکیده:

در اینجا مدل شبکه عصبی ارائه می شود که می تواند ترکیب درصد اجزای تشکیل دهنده برش نفتا را با کمک نقاط استاندارد منحنی تقطیر نقطه جوش نرمال (۰ ، ۱۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۷۰ ، ۹۰ ، ۹۵ و ۱۰۰%) و مقدار پینا (PINA) (پارافین ، ایزوپارافین ، نفتن و آروماتیک) ، تخمین بزند . برای اینکار از جعبه ابزار مطلب استفاده شد و روش آموزش پیشخور آبشاری با توابع انتقال تانژانت سیگموئید در لایه پنهان و خطی در لایه خروجی بکار رفت . در نهایت یک شبکه سه لایه با ۱۲ نرون ورودی ، ۱۰ نرون میانی و ۲۷ نرون خروجی ایجاد شد که هر نرون خروجی بیانگر یک ترکیب از C5-C11 است این شبکه دارای دقت بالایی می باشد و میزان خطای آن در منحنی تقطیر نمونه و شبیه سازی شده با خروجی شبکه کمتر از دو درصد می باشد .