سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلاره بابایی خو – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلام
محمدحسین آدابی – دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی از دانشگاه تاسمانیا، استرالیا، عضو
علی معلمی – دانشجوی دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه شهید بهشتی
مسعود لطف پور – دکتری چینه شناسی و رسوب شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بخش زیرین سازند الیکا در منطقه جابان(تریاس زیرین) با یک افق لاتریتی بر روی سازند روته قرار گرفته است. تعیین کانی شناسی اولیه در کربنات ها صرفا بر اساس مطالعات سنگ شناسی امری بسیار مشکل است زیرا آراگونیت (A) و کلسیت دارای منیزیم بالا (HMC) تحت تاثیر فرایندهای دیاژنتیکی به کلسیت کم منیزیم (LMC) تبدیل شده و باعث تغییر بافت و ترکیب اولیه سنگ می شود. در این پژوهش سعی شده تا با ستفاده از عناصر اصلی و فرعی و مطالعات پتروگرافی بتوان کانی شناسی اولیه بخش زیرین سازند الیکا را مشخص کرد. مطالعات ژئوشیمیایی (مانند بالا بودن مقدار استرانسیم) و پتروگرافی (مانند سیمان فیبری هم ضخامت (such az isopachous fibrous cement)، امولد (Oomold) و دولومیتی شدن اجزا اسکلتی آراگونیتی، حاکی از این است که کربنات های بخش زیرین سازند الیکا دارای ترکیب کانی شناسی اولیه اراگونیتی بوده است.