سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – دفتر برنامه ریزی و هماهنگی شرکت توانیر

چکیده:

هادیها عامل اصلی ایجاد تلفات در خطوط انتقال و توزیع انرژی می باشند . لذا انتخاب قطر و تعداد بهینه هادیها در هر فاز از ن ظر اقتصادی نقش مهمی را می تواند ایفا نماید .
در این مقاله تعداد بهینه هادیها در هر فاز مورد بررسی قرار می گیرد و سپس رابطه ای جهت محاسبه آنها در خطوط انتقال و توزیع ارائه می گردد و در پایان تعداد هادیهای مناسب در هر فاز بر حسب قدرت انتقالی برای شبکه کشور محاسبه می گردد