سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – دانشجوی دکتری برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیئت عل

چکیده:

در سیستمهای توزیع فشار متوسط از ریکلوزرها به منظور ایزوله کردن خطاها و حذف خطاهای گذرا استفاده می شود. این کار سبب کاهش انرژی توزیع نشده و افزایش قابلیت اطمینان سیستم می شود و درآمد شرکتهای برق را افزایش می دهد از طرفی با افزایش تعداد ریکلوزرها، هزینه های سرمایه گذاری آنها هم افزایش می یابد. در این مقاله تعداد و محل بهینه ریکلوزرهایبرای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد، تعیین می شود. این کار با تعریف متغیرهای دودوئی برای محلهای پیش فرض اولیه ریکلوزرها و سپس بدست آوردن تابع هدف برحسب این متغیرها انجام می شود. تابع هدف حاصل، یک تابع غیرخطی از متغیرهای دودوئی است که مقدار کمینه آن را با یک روش ساده و مستقیم بدست آورده و بدین ترتیب تعداد و محل بهینه ریکلوزرها تعیین می شوند. در این مقاله نحوه فرموله کردن تابع هدف و روش بهینه سازی آن بر روی یک فیدر شهر مشهد ارائه می شود.