سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر محمدیان روشن – شرکت مهندسی خدمات نیرو و مخابرات شرق ( مهام شرق ) دانشگاه فردوسی مشهد، د
هانی رئوف شیبانی – شرکت مهندسی خدمات نیرو و مخابرات شرق ( مهام شرق ) دانشگاه فردوسی مشهد، د
جعفر عبادی – شرکت مهندسی خدمات نیرو و مخابرات شرق ( مهام شرق ) دانشگاه فردوسی مشهد، د
علی کریمپور – شرکت مهندسی خدمات نیرو و مخابرات شرق ( مهام شرق ) دانشگاه فردوسی مشهد، د

چکیده:

در این مقاله با توجه به محدودیتهای موجود در کشور، روشی برای تعیین تعرفه هـای مشـترکین مختلـف شـرکتهای توزیـع پیشنهاد شده است . در این روش حداقل تغییرات ساختاری در راستای رسیدن به اهداف شرکت بخش توزیع بـرق در بـازار , بکار می رود . در این روش ارتباطات مـالی شـرکت توزیـع و همچنین تعرفه های مشترکین مختلف، به طـوری تنظـیم مـی شوند که این شرکت توانایی ورود بـه بـازار را داشـته باشـد . پیش بینی می شود، اعمال این روش کـاهش تلفـات، کـاهش خاموشی های بدون برنامه و جابجـایی بـار را بـدنبال داشـته باشد .