سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ضرغام مهدی پور – شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب، زمین شناسی بنیانی، گروه ژئوفیزیک
محمود پولادزاده – شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب، زمین شناسی بنیانی، گروه ژئوفیزیک
علیرضا گلال زاده – شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب، زمین شناسی بنیانی، گروه ژئوفیزیک

چکیده:

یکی از اهداف اصلی ژئوفیزیک مخزنی نمایش نحوه تغییرات جانبی مخزن می باشد. به این منظور بایستی بدنبال روشهایی بود که بتوان این تغییرات را دسته بندی نمود. یکی از این روشها به جای نگاه تک بعدی به خواص لرزه ای، به همبستگی های جندبعدی داده ها از نظر آماری توجه شده و داده ها براساس همبستگی های چندگانه آنها دسته بندی می شوند. در این مقاله به بررسی نشانگرهای لرزه ای در بدست آوردن رخساره های زمین شناسی در میدان شادگان پرداخته شده است. ا ین مطالعات نشان داد که سازند آسماری در میدان شادگان دارای چهار رخساره رسوبی می باشد، که مرز این نواحی می تواند محل گسل هایامتداد لغز باشد. علت این تنوع رخساره ای را می توان به تغییرات محیط رسوبی و عملکرد این گسل ها مرتبط دانست