سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر نورا – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اتنا کبیر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مسعود کورکی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه بافت

چکیده:

تراوش فرایند ورود رطوبت از لایه بالایی خاک به لایه های پایینی است .نرخ تراوش به نوع خاک محل ومحتوای رطوبتی لایه بالایی خاک بستگی دارد .برای یک محل مشخص ،این نرخ تابعی از میزان نفوذپذیری واقعی ومیزان رطوبت در لایه بالایی خاک می باشد . در این مقاله از سه پارامتر حداکثر رطوبت موجود در خاک وحداکثر وحداقل میزان ظرفیت نفوذ به عنوان ورودی های مدل استفاده شده وتغییر ات رطوبتی خاک وهمچنین تغییرات نفوذپذیری در یک رگبار بارندگی محاسبه شده است . سپس با استفاده از یک رابطه خطی بین میزان تراوش وذخیره رطوبتی خاک ومتغیرهای نفوذپذیری میزان نرخ تراوش محاسبه گردید .نتایج عددی نمایانگر تاثیر تغییرات سطحی ،شدت رگبار بارندگی و تغییرات رطوبتی خاک بروی نرخ تراوش در انتروالهای ۱۰ دقیقه ای در حوزه آبخیز کچیک ، استان گلستان می باشد.