سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدهادی روحیان – کارشناس ارشد منابع آب عضو هیئت علمی بخش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
محمدرضا غریب رضا – کارشناس ارشد زمین شناسی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات حفاظت از سواحل مرکز
سیدمحی الدین جعفری – کارشناس ارشد اداره زمین شناسی تحت
سیدموسی صادقی – کارشناس ارشد جنگلداری عضو هیئت علمی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

چکیده:

اراضی ساحلی در مجاورت آبهای آزاد(اقیانوسها، دریاها و رودخانه ها ) هموراه محل تمرکز جوامع انسانی بوده اند و به دلیل نساز انسان به آب و بهره برداری های حیاتی و اقتصادی از این منابع خدادای توسعه تمدنها در این نواحی صورت گرفته است. امروزه به منظور بهره برداری بهینه از منابع سرشار غذایی آبهای آزاد و یا انرژی موجود در آب جاری همواره تاسیسات مهمی چون اسکله های صیادی، مسافری و بارگیری و همچنین سدها عظیم نگهدارنده ی نیروگاههای برق آبی در نقاط مختلف دنیا احداث می گردند. در نواحی ساحلی مجاور دریاها و اقیانوس ها که مجل نعادل نیروهای محیط خشکی و دریایی هستند تقابل نیروی فرساینده ی هیدرودینامیک آب و حرکات زمین ساختی پوسته کره زمین موجب بروز تغییرات دائمی در خطوط ساحلی شده و رژیم های پیش رونده و پس رونده را در این مناطق بوجود می آورد.