سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر شبانلوئی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشکده عمران،گروه ژئودزی و ژئو
مهدی نجفی علمداری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشکده عمران،گروه ژئودزی وژئو

چکیده:

تخمین تغییرشکل،رکن اساسی کنترل پایداری سازه های مهندسی همچون سدها، پلها و برج های بزرگ ونیروگاههای اتمی و… را تشکیل میدهد که بایستی درطول مدت احداث و بهره برداری تحت نظارت وکنترل قرارگیرند. بطور کلی روشهای کنترل پایداری سازه را می توان به دو دسته زیرتقسیم نمود: ۱)روشهای هندسی ۲)روشهای فیزیکی در این بررسى،براى تعیین تغییر شکل سدعلویان از روشهاى ژئوتکنیک درترازهاى مختلف سد(از رویه تا پى) استفاده گردیده ونتایج حاصله به صورت کمیت هاى تغییر شکل ارائه گردید در بررسى وتعیین تغییر شکل از روشهاى فیزیکى، بایستى از ارزیابى صحیح مشاهدات وحل صحیح مساله دیتوم وکالیبراسیون ابزارهاى ژئوتکنیک (دقیق)اطمینان حاصل گردد در اینصورت میتوان ادعا نمود که آنالیز تغییر شکل به درستى نجام گرفته است.در بررسى روش ژئوتکنیک در سد علویان مشاهده گردیدکه بدلیل عدم کالیبراسیون ابزارهاى ژئوتکنیک نتایج حاصله غیرواقعى مى باشند و میتوان ادعا نمودکه در صورت ارضاى شرایط فوق، نتایج حاصله قابل قیاس با روشهاى دیگر من حمله روشهاى ژئودتیک بوده وهمچنین کنترل پایدارى سازه بطور صحیح انجام گرفته است.