سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب الدین حسنی نسب – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی
محسن زاهدی – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه رازی

چکیده:

در انجام مطالعات حمل و نقل، به منظور تعیین تقاضای استفاده از گزینه های حمل و نقلی جدید در صورت وجود مدلهای لوجیت خاص، باید مدلهای جدیدی ساخته شود. لذا در این مقاله به این منظور از منطق فازی استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از جمع آوری اطلاعات به روش رجحان بیان شده و استفاده از منطق فازی، درصد افرادی که در شرایط مختلف گینه انتخابی معمولشان راترک کرده و به استفاده از گزینه جدید (قطار سبک شهری) روی می آورند، تعیین شده است. درخاتمه، روابطی که احتمال روی آوری به استفاده ازگزینه جدید ؛ از سایر گزینه ها؛ شامل : سواری شخصی، اتوبوس و تاکسی، در شهر کرمانشاه؛ را پیش بینی می نمایند، تعیین شده اند.