سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین قربانی – هیات علمی دانشگاه پیام نور، دکتری مهندسی عمران – سازه
فردین فردین اژدری – دانشجوی دکتری سازه، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (بورسیه)

چکیده:

کاربرد سیستمهای فضاکار بدلیل سهولت اجرا، وزن مناسب و مقاومت فراوان بخصوص در دهانه های وسیع امروزه مورد توجه بسیاری از مهندسین قرار گرفته است. محاسبات سریع و در عین حال دقیق، گام بزرگی در جهت شناسایی مشخصات اصلی در تحلیل و طراحی این گونه سازه هاست. در تحقیق حاضر روشی سریع و موثر برای دستیابی به زمان تناوب اصلی سازه های فضاکار تخت دو لایه درراستای قائم ارایه می شود. مهمترین انگیزه تعیین این مشخصه، استفاده از آن در برآورد ضریب بازتاب قائم و در نهایت تعیین نیروهای وارد بر این دسته از سازه های فضاکار ناشی از مولفه قائم زلزله به روش تحلیل استاتیکی معادل می باشد. بنابراین از روابط تحلیلی حاکم بر تیرها و ورقها در ارتعاش آزاد و معادل سازی پارامتر های موجود در این روابط استفاده گردید. تاثیرات ابعاد و شکل سازه، اثرات اعضای قائم و مورب در مطالعات عددی بررسی شد. میزان دقت این روش نیز بدست آمد که رضایتبخش است. مراحل انجام محاسبات در مثالهای مختلف تشریح می گردد تا سهولت و دقت این روش نمایش داده شود و بعنوان گزینه ای مناسب جهت استفاده مهندسین در تعیین پریود سازه های فضاکار دو لایه مورد استفاده قرار گیرد.