سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مژگام کوثری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
بهزاد قره یاضی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
غلامرضا بلالی – دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
ام البنین باقری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

قارچ Rhizoctonia solani یکی از قارچ های بیماری زا می باشد که خسارت عمده ای به محصولات مختلف زراعی وارد می سازد. بر اساس واکنش آناستوموز هیف ها، Rhizoctonia solani به ۱۴ گروه آناستوموزی تقسیم شده است. یکی از این گروه ها گروه R. solani AGI می باشد که زیر گروه AGI-IA آن برنج را موزد حمله قرار می دهد. جدایه های R. solani AGI-IA باعث ایجاد بیماری سوختگی غلاف (sheath blight) برنج می شو ند. این بیماری به عنوان یکی از مهمترین بیماری های قارچی در مناطق برنجکاری دنیا شناخته شدهاست. جهت مطالعات ژنتیک و شناسایی هر چه دقیق تر جدایه های این قارچ روش های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است . از بین روش های متداول تکنیک پکتیک زایمو گرم روش سریعی برای تشخیص جدایه های R. solani محسوب می شود. الگو های الکتروفورزی آنزیم پکتیک می توانند به عنوان یک نشانگر جهت مطالعه تنوع ژنتیک و تفکیک نژادهای قارچهای بیماری زا از جمله R. solani مورد استفاده قرار گیرند. این