سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین ترابی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نرجس قهرمانی – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
محمد حسین حقیقی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

در دو دهه اخیر دو تغییر عمده در طرز فکر نظام های عملیاتی بهسازی سازمان و کارکنان حادث شده که یکی از آنها گذر از شغل و روی آوردن به مقوله " شایستگی است ، حال آنکه دومی سپردن مسوولیت این کار به افرادبه جای سازمان است(۱). امروز اعتقاد بر این است که مدیریت امور کارکنان هنری پیچیده و اسرار آمیز است و اگر قرار باشد سازمان در محیطی پویا و متحول به فعالیت خود ادامه دهد، باید منابع انسانی آن در شرایط پایدار رشد و توسعه قرار گیرد. با گذشت زمان این مطلب وضوح بیشتری یافته است که اگر به انسان بیش از سایر عوامل توجه شود، توفیق در ارتقاء بهره وری بیشتر می گردد ، چرا که تنها انسان است که با افزایش انگیزه ها می تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقاء دهد(۲).چگونگی ایجاد انگیزش در افراد یکی از جالب ترین سوالات در زمینه مدیریت می باشد و در طول سالهای گذشته تحقیقات و تئوریهای زیادی معطوف به این زمینه شده اند(۳).