سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یاسمن صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی دانشگاه شهید باهنر ک
محمدرضا ایزدپناه – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از انواع فرایندهای متالورژیکی تولید Cs سزیم هسته ای در راکتورهایی با بستر ثابت می باشد که با طراحی صحیح انتقال حرارت در راکتور می توان به مقادیر بهینه سزیم دست یافت برای تولید Cs از دانه های CRYSTALLINE SILICOTITANATE CST به عنوان مبدل استفاده می شود. این دانه ها در بسترهای ثابت دردمای ۱۳۰ درجه سانتی گراد با دانه های نمک واکنش داده و سزیم تولید می کنند بنابرایندر صورت عدم کنترل دما در طول عملیات تولید سزیم مختل میگردد از این رو کنترل دمای کوره از اهمیت بالایی برخوردار است بدین منظور در این تحقیق از روش مدلسازی به منظور بررسی انتقال حرارت در بسترهای ثابت استفاده شدهاست یافته ها بیانگر افزایش دمای نقاط مختلف راکتور را افزایش زمان و حداکثر دما در مرکز راکتور اتفاق می افتد زمان رسیدن دمای مرکز راکتور به ۱۳۰ درجه سانتیگراد که حداکثر دمای ممکن برای عملیات تبدیل می باشد حدود ۱۰ ساعت تخمین زده شده که مشاهدات عملی نیز این مقدار را تایید میکند.