سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سکینه خسروی نیا – دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان
ناصر سپهری جوان – دانشکده فیزیک، دانشگاه محقق اردبیلی
محمدجواد ترکمنی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو ، تهران
فاطمه معروفی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو ، تهران

چکیده:

فرایند گرمایش فلز استیل توسط پالس لیزر و تغییر فاز در ناحیه تحت تابش پرتوی لیزر مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل برای پیش بینی توزیع دما و اندازه حفره حاصل از کند و سوز، ایجاد شده و با استفاده از روش تفاضل محدود، مسئله به صورت عددی حل می شود. اندازه حفره بدست آمده از مدل با نتایج حاصل از آزمایش مقایسه شده است.