سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود صلحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
علیرضا مرجوی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

اطلاعات در مورد فرم های شیمیایی عناصر سنگین به منظور تخمین قابلیت جذب، تحرک و واکنش های شیمیاییآنها درون خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . گونه های فلزی محلول خاک ممکن است بصورت شیمیایی جذب سطوح فاز جامد و یا بصورت کاتیون تبادلی با ذرات کلوئیدی خاک ارتباط برقرار نمایند . عناصر فلزی همچنین ممکن است با ترکیبات آلی تولید کمپلکس نموده و یا ممکن است در واکنش با کربناتها و اکسیدهای آهن و منگنز و دیگر کانیهای ثانویه و اولیه تثبیت گردند . تحقیقات گسترده ای که در مورد شیمی عناصر فلزی انجام شده نشان می دهند که آزاد سازی عناصر فلزی از فاز جامد تحت تأثیر عواملی مثل پ هاش، میزان عناصر فلزی، ظرفیت تبادل کاتیونی، ماده آلی و کانی شناسی خاک می باشد به منظور تفکیک فرم های مختلف عناصر کمیاب در خاک از روش عصاره گیری متوالی استفاده شده است .