سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی موذن – مجتمع متخصصین ایران کمیته تخصصی شیمی
کریم زارع – مجتمع متخصصین ایران کمیته تخصصی شیمی
پوپک خزائلی پارسا –
موریس لروا –

چکیده:

در این تحقیق توانایی لیگاند کلیکس (۴) آرن سولفونات در تشکیل کمپلکس با یون V 3 با روش اسپکتروفتومتری در دمای ۲۵ ۰/۱oC در محلول آبی با غلظت ۰/۰۱ مولار تترامتیل آمونیوم کلراید (TMACl) و با استفاده از برنامه رایانه ای SpecFit و روش تیتراسیون Spectrophotometric بررسی شده است و ثابت پایداری برای تشکیل کمپلکس ۲: (فلز: لیگاند) تعیین شده است.