سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عادل حیدری – کارشناس ارشد نقشه برداری(ژئودزی)

چکیده:

تعیین تغییر شکل و جابجایی سازه های مختلف اعم از طبیعی و مصنوعی از دیرباز مطرح بوده و روشهای ژئودتیکی و غیرژئودتیکی برای دستیابی به این امر بکار می رفته است. در روش ژئودتیکی با ایجاد شبکه کنترل و انجام مشاهدات در بازه های زمانی مناسب و سپس انجام پردازشهای لازم ، آنالیز جابجایی و تغییر شکل صورت می گیرد. لذا آنالیز جابجایی در روش معمول ژئودتیکی به صورت پردازش بعدی ( post processing) می باشد. درمواردیکه جابجایی سازه مورد نظر دارای سرعت بالایی باشد (نظیر جابجایی بارج حفاری حین انجام کاردر دریا) مشاهدات کلاسیک زمینی فاقد توانائی لازم جهت ارائه جابجایی مورد نظر می باشند. در این مقاله برای حل مشکل فوق روش تعیین موقعیت تفاضلی آنی با استفاده از GPS(RTDGPS) معرفی می گردد . بااین روش بردار جابجایی بصورت آنی و با دقت سانتی متر اندازه گیری می شود . در این راستا به تشریح استفاده از روش مذکور در یک پروژه ژئوتکنیک در خلیج فارس پرداخته می شود که نتایج بیانگر کارآیی مطلوب RTDGPS در تعیین جابجایی آنی می باشد