سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامک حیدری – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک – زلزله شناسی
مریم رهنمون فر – کارشناسی ارشد نقشه برداری – سنجش از دور
محمدرضا قیطانچی – عضو هیأت علمی گروه زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در تاریخ پنجم دی ماه ١٣٨٢ زلزله مهیبی منطقه بم را لرزاند و بسیاری از مردم کشورمان کشته و یا بی خانمان گشتند.آنچه در این پایان نامه ارائه گشته است ، کسب بزرگی و جابجایی این زلزله با استفاده از روش تداخل سنجی راداری است . در این روش احتیاجی به داشتن نقاط کنترلی در سطح زمین وجود ندارد . با استفاده از دو تصویری که ماهواره Envisat تولید کرده است می توان مدل رقومی زمین ( DEM ) را بدست آورد . سپس با استفاده از تصویر سوم که مربوط به چند روز قبل و یا بعد از زلزله است ، می توان میزان جابجایی قائم پوسته زمین را با استفاده از تصویر تداخل سنجی تفاضلی ( DInSAR ) اندازه گیری اندازه گیری روش تداخل سنجی راداری ( InSAR ) از دقت بالایی برای نمایش جابجایی قائم پوسته زمین برخوردار است و دقت آن حتی به میلیمتر هم می رسد . می توان از این روش برای پیش بینی حوادث طبیعی ، من جمله زلزله و فوران آتشفشان استفاده کرد . با استفاده از این روش بزرگی زلزله بم ۶/۴ و ممان لرزه ای آن ۱۰۱۸*۴/۳ بدست آمده است. پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزارهای مختلفی امکان پذیر است ولی آنچه در این مطالعه تحقیق گشته پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزارهای مختلفی امکان پذیر است ولی آنچه در این مطالعه تحقیق گشته Envisat با استفاده از نرم افزار Doris در محیط Linux می باشد