سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

افضل السادات حسینی – عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
نورالدین محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده:

در عصر اطلاعات و به طبع آن اقتصاد شبکه شده کنونی، اثر بخشی روش های کاری سنتی روز به روز کاهش می یابد. روش های شغلی معمول به واسطه تغییر فناوری به سرعت در حال اغدام شدن هستند و اینترنت و دیگر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی این امکان را بوجود می آورد که کارهای گروهی بدون محدودیت جغرافیایی سازماندهی شوند. چیزی که از آن به زوال فاصله یاد می شود. بنابراین تحولات انقلابی اخیر، که از آن به عنوان «انقلاب اطلاعات» یاد می شود حاصل از همگرایی بین فرایند توسعه اطلاعات و فرایند توسعه فناوری ارتباطات، به نوبه خود منجر به چالش ها و فرصت های جدیدی بر سر راه اشتغال شده است که خود، مستلزم انتخاب راهبردی جدید برای ورود به قرن ۲۱ است. کارآفرینی و خلاقیت مهمترین راهبردی است که پاسخگویی به چالش ها و بهره گیری از فرصت های فوق پیش بینی می شود. هدف تحقیق حاضر تشریح ماهین کارآفرینی و خلاقیت و مشخصه های آن و رابطه آن دو و تعیین جایگاه آنها در عصر اطلاعات است. که با روش «توصیفی- تحلیلی» به آن پرداخته می شود.