سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد اکبرپور – کارشناس ارشد سازه های آبی، سازمان آب و برق خوزستان، معاونت بهره برداری
رامین رستمی – کارشناس ارشد سازه های آبی، مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب

چکیده:

در سالهای اخیر با پیشرفتهای چشمگیری که در زمینه های مختلف هوش مصنوعی که شبکه های عصبی مصنوعی از آن جمله می باشند، توجه بسیاری به استفاده از این شبکه ها در پیش بینی و تخمین پارامترها در بسیاری از مسائل مختلف علمی و مهندسی شده است . اساس کار این شبکه ها بر پایة حل مساله با استفاده از وقایع اتفاق افتاده در گذشته می باشد . آماده سازی داده های آموزش و آزمون اولین قدم در استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می باشد . سپس ساختار مدل شبکه عصبی مصنوعی با تعریف تعداد لایه های مخفی و تعداد نرون ها در هر یک از آنها و انتخاب تابع تحریک مشخص می گردد . سرانجام با در نظر گرفتن روشی برای بدست آوردن وزن بهینه نقاط، شبکه نهایی با عمل سعی و خطا بدست می آید . در این تحقیق از ساختار MLP استفاده شده است . از داده های مربوط به میزان آب ورودی به سد دز در جنوب غرب ایران در طول دورة تاریخی استفاده شده است .