سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اوستا صدرزاده –
آریا رضایی فر –

چکیده:

تعیین جنسیت در پرندگان براساس مشاهده، معمولا امری دشوار است . اهمیت تعیین جنسیت پرندگان در پرورش آنها، تحقیقات علمی و حفاظت از گونه های موجود است . تا قبل از بکارگیری روش های ژنتیکی به منظور تعیین جنسیت در پرندگان، استفاده ا ز روش های جراحی و همچنین سیتولوژی برای شناسا یی کروموزوم – های جنسی متداول بود که در حال حاضر استفاده از ا ین تکنیک ها در حال فراموشی است . روش های جراحی لاپاراتومی و لاپاراسکوپی به منظور معاینه مستقیم غدد جنسی به کار برده می شدند که همراه با عوارض و مشکلاتی بو دند . استفاده از روش ها ی میکروسکوپیک تعیین جنسیت نیز به طرق مختلفی انجام می شد از جمله مشاهده کروموزوم ها در هسته سلول که در تئوری روشی آسان است اما به دلا یلی در عمل، زمان بر بوده و نیازمند مهارت بالای فرد است . کروموزوم جنسی در پرنده نر ZZ بوده ولی پرنده ما ده یک کروموزوم Z و یک W دارد . بنابراین هر توالی ژنی منحصر به کروموزوم W در این مسیر به عنوان نشانگر جنسیت ماده مطرح می باشد . شناسایی ژن های وابسته به جنس نیز در تعیین جنسیت پرندگان استفاده می شود . در این مقاله روش های تعیین جنسیت پرندگان و دستاوردها ی نوین آن مورد بررسی قرار می گیرند .