سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی راست کردار – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
بهروز آرزو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه ساخت و تولید)
محسن شکری – کارشناس مهندسی مکانیک شرکت سابکو

چکیده:

ماشین های اندازه برداری مختصات به طور فزاینده ایی برای انجام عملیات های بازرسی، استفاده می شوند. با افزایش پیچیده گی طراحی ها و بسته تر شدن تلرانس ها، فرآیند بازرسی با ماشین های CMMبحرانی تر شده و نیاز به برنامه ریزی آن به طور موثری احساس می گردد. یکی از جنبه های مهمی که باید در نظر گرفته شود، تعیین جهت بستن قطعه کار برای اندازه برداری بر روی ماشین های اندازه برداری مختصات می باشد. در این مقاله روشی برای تعیین جهت های چرخش قطعه کار بر روی ماشین اندازه برداری مختصات بیان شده است. این روش بر اساس اطلاعات کسب شده از فیچر های اولیهموجود در قطعات منشوری شکل ، عمل نموده و شامل دو مرحله می باشد . مرحله اول، بدست آوردن اطلاعات و پس از آن تعیین جهت های چرخش قطعه بر اساس راستاهای امتداد دسته بندی شده فیچر ها. الگوریتم طراحی شده در زبان ویژوال بیسیک اجرا شده و با استفاده از نرم افزار Solid Worksآزمایش گردیده است.