سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر فرخ پیام – دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد میرزائیان – دانشگاه اصفهان
مسعود حیرانی – شرکت پژوهنده نیرو

چکیده:

در این مقاله به بررسی روشهای عملی جهت تعیین و تشخیص اعوجاج ایجاد شده توسط یک مشترک در شبکه قدرت پرداخته و در ادامه روشی جهت تعیین جهت آلودگی غالب هارمونیکی در نقطه اتصال مشترک به شبکه ارائه می شود. کارآیی روش ارائه شده با شبیه سازی شبکه قدرت استاندارد IEEE مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با پیاده سازی روش ارائه شده بر روی داده های دستگاه ION7600 که با نصب روی شبکه قدرت حاصل شده اند صحت این روش برای تعیین منبع غالب هارمونیک مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی نتایج بدست آمده در این تحقیق و مقایسه آنها با روشهای دیگر نشان دهنده عملکرد مطلوب روش ارائه شده در تشخیص اندازه و جهت اعوجاج درسیستم قدرت است.